Datum  

Evenement

  Tijd    Plaats
22 Maart 2017   Visio Vlasborch Vlasmeersestraat 99 13.30 uur Vught
27 April 2017   Koningsdag geen repetitie   Den Bosch
4 Mei 2017   Weer repetitie   Den Bosch
6 Mei 2017   ORVA de Grevelingen   Den Bosch
21 Mei 2017   Korenmiddag Orthinon Nico Schuurmanshuis Ketsheuvel   Den Bosch
11 juni 2017   Korenmiddag bij Koor Amor   Den Bosch
2 July 2017   Liederentafelfestival  De Meierij Centrum   Den Bosch
13 July 2017   Laatste repetitie voor de vakantie   Den bosch
31 aug 2017   De repetitie begint weer   Den bosch
 1 Okt. 2017    Open dag wijkcentrum De Stolp   Den Bosch
5 Okt. 2017   Lunch Optreden Humanitas   Den Bosch
7 OKT.2017   ORVA Nieuwenhagen   DEn Bosch
8 Nov. 2017   KBO woonzorgcentrum Nieuwenhagen   Den Bosch
10 dec. 2017   Meezing middag de "Bossche Jankers" Wijkcentrum De Stolp 12.45 uur Den Bosch
21 dec. 2017   laatse  repetitie 2017   Den bosch
11 jan.2018   Eerste repetitie 2018   Den Bosch
14.April 2018   Hart en smart festival centrum Den Bosch hartstichting 12.00uur Den bosch